PCS Analytika

Prvkové analýzy na stolních EDXRF Rigaku ART

Prvkové analýzy kompaktních, práškových i kapalných materiálů na stolních EDXRF Rigaku ART

Stolní EDXRF spektrometry Rigaku umožňují jednoduše, přesně a hospodárně stanovit prvkové složení mnoha typů materiálů. Použitá technologie je obecně nedestruktivní a vyžaduje malou nebo žádnou přípravu vzorků. Pro kvantitativní rozbor lze použít jak klasickou kalibrační metodu tak bezstandardní metodu založenou na fundamentálních parametrech (FP metoda).

Více informací