Věděli jste, že letos je to přesně 100 let od objevení Barkhasenova šumu? Tento jev objevil v roce 1919 německý fyzik profesor Heinrich Barkhausen. Analýza Barkhasenova šumu je mikromagnetická nedestruktivní metoda zkoumající integritu povrchu feromagnetického materiálu. Principiálně je měřen šum indukovaný ve feromagnetickém materiálu při působení střídavého magnetického pole.

V průmyslu se toho jevu začalo využívat v roce 1980, kdy výrobce klikových hřídelí touto metodou začal kontrolovat proces broušení a indikoval brusné spáleniny. V dnešní době je analýza Barkhausenova šumu hojně využívána především v automobilovém, leteckém, energetickém a zbrojním průmyslu.

 

Leták ke 100 letům Barkhasenova šumu