Seminář a setkání uživatelů a zájemců o analytické přístroje Hitachi High-Tech Analytical Science, Rigaku ART a Stresstech

Vážení zákazníci, milí přátelé, divize Analytika firmy PCS spol. s r. o. Vás zve na seminář, na kterém Vám představíme nové přístroje k chemické analýze, řízení jakosti a třídění materiálů. Naše společnost spolupracuje již řadu let s renomovanými zahraničními výrobci analytických přístrojů – firmami Hitachi High-Tech Analytical Science, Stresstech a s firmou Rigaku ART. Pro všechny dodávané výrobky poskytujeme kompletní služby od projektu přes dodávku a instalaci až po zajištění záručního i pozáručního servisu včetně dodávek náhradních dílů. Uživatelům poskytujeme rovněž metodickou a aplikační pomoc.

Na letošním semináři budete mít možnost se detailně seznámit s ručními, laboratorními a mobilními spektrometry z produkce firmy Hitachi High-Tech Analytical Science. Tyto přístroje nacházejí uplatnění v široké škále průmyslových aplikací, zejména při pozitivní materiálové identifikaci (PMI) a vstupní, výstupní i mezioperační kontrole materiálů všech typů i forem. V oblasti životního prostředí se uplatní při třídění šrotu, elektrošrotu (EU směrnice WEEE), stanovení těžkých kovů v plastech (EU směrnice RoHS), atd.

Další skupinou výrobků jsou rentgenové spektrometry řady Xstrata, MaXXi a spektrometry řady FT – specializované analyzátory určené k měření tlouštěk a složení jednoduchých i vícenásobných vrstev. Uplatnění nacházejí zejména při kontrole finálních povrchových úprav, například v elektronickém a automobilovém průmyslu a při zpracování drahých kovů. Stolní EDXRF spektrometry Rigaku ART jsou vhodné jak pro rutinní řízení výroby a oborově zaměřené analýzy kalibrační metodou (např. v chemickém, petrochemickém a těžebním průmyslu nebo ve zpracování odpadů), tak pro širokospektrální analýzy velkého rozsahu prvků v různých matricích bezstandardní metodou.

Velká pozornost bude věnována přístrojům firmy Stresstech. Ty jsou určeny pro detekci spálenin po broušení, měření zbytkových pnutí i stanovení zbytkového austenitu. Zařízení firmy Stresstech využívají metody analýzy Barkhausenova šumu a rentgenové difraktometrie pro hodnocení kvality broušení, tepelného zpracování, pevnostního tryskání a obrábění ložisek, vačkových i klikových hřídelí, ozubených kol, ventilů i dalších dílů.

Více informací a možnost přihlášení naleznete v sekci Kalendář akcí.

Pozvánka Seminář PCS Lednice 2019