PCS Analytika

Co nabízíme

Do naší nabídky zařazujeme pouze zařízení renomovaných výrobců.
Těmi jsou spektrometry a analyzátory vrstev Hitachi High-Tech, analyzátory integrity povrchu  Stresstech Oy a analyzátory vrstev Applied Rigaku Technologies.

Stresstech

Díky produktům firmy Stresstech můžete snadno kontrolovat kvalitu vašeho výrobního procesu, během kterého může docházet ke změně fyzikálních vlastností materiálu vlivem obrábění nebo tepelného zpracování.

Hitach High-Tech Analytical Science

Hitachi High-Tech Analytical Science je člen skupiny Hitachi High-Tech Group, který se specializuje na výrobu spektrometrů a analyzátoru vrstev. V oboru materiálové analýzy firma působí již více než 40 let a v portfoliu má opticko-emisní spektrometry (OES), rentgen fluorescenční spektrometry (XRF) a laserem buzené spektrometry (LIBS).

Rigaku ART

Firma Rigaku se od roku 1951 pohybuje na čele vývoje analytické a průmyslové přístrojové techniky. Rigaku a její dceřiné společnosti tvoří globální skupinu zaměřenou na biologické vědy a na obecný vývoj analytických technik. Díky stovkám významných inovací patří Rigaku a její dceřiné společnosti ke světové špičce v oblasti výzkumu malých molekul a proteinové krystalografie, rentgenová spektroskopie a difrakce, rentgenové optiky, stejně jako polovodičové metrologie.