PCS Analytika

Hitach High-Tech Analytical Science

Hitachi High-Tech Analytical Science je člen skupiny Hitachi High-Tech Group, který se specializuje na výrobu spektrometrů a analyzátoru vrstev. V oboru materiálové analýzy firma působí již více než 40 let a v portfoliu má opticko-emisní spektrometry (OES), rentgen fluorescenční spektrometry (XRF) a laserem buzené spektrometry (LIBS).