PCS Analytika

Prvkové analýzy kompaktních, práškových i kapalných materiálů na stolních EDXRF Rigaku ART

Stolní EDXRF spektrometry Rigaku umožňují jednoduše, přesně a hospodárně stanovit prvkové složení mnoha typů materiálů. Použitá technologie je obecně nedestruktivní a vyžaduje malou nebo žádnou přípravu vzorků. Pro kvantitativní rozbor lze použít jak klasickou kalibrační metodu tak bezstandardní metodu založenou na fundamentálních parametrech (FP metoda).

Kvalitativní prvková analýza s EDXRF
U klasické kalibrační metody se používá metoda proměření několika standardů se známou koncentrační hodnotou analyzovaných prvků. Vyhodnocovací software umí započítat korekce na pozadí, na překryv píků i na matriční efekty. Kalibrační závislost může být lineární (s offsetem nebo bez) nebo kvadratická, nebo je možné zvolit si konkrétní body, kterými bude kalibrační přímka/křivka procházet.
Bezstandardní metoda naproti tomu nepotřebuje kalibrační standardy a při výpočtu složení neznámých vzorků používá metodu fundamentálních parametrů. Zásadní pro tuto metodu je výborná profilová analýza a fitování celého spektra. Spektrometry Rigaku ART používají nejnovější generaci tohoto matematického algoritmu s označením RPF-SQX. Tento software dokáže odhadnout na základě intenzity rozptylových píků i neměřitelnou část matrice, tj. obsah prvků lehčích než Na a výrazně tak zpřesnit kvantitativní analýzu u ostatních prvků.
Použití bezstandardní metody je vhodné v případech, kdy je nemožné sehnat vhodné kalibrační standardy nebo jsou tyto standardy časově nestabilní. Standardy s hodnověrnými údaji jsou navíc poměrně drahá záležitost, takže metoda FP dokáže snížit i provozní náklady při používání EDXRF spektrometrů pro běžné prvkové analýzy.

 

Z materiálového hlediska je typické použití stolních EDXRF pro:
ropné oleje a paliva, plasty, gumy a textil, farmaceutické výrobky, potraviny, kosmetické výrobky a výrobky pro péči o tělo, hnojiva, uhlí, geologické materiály , strusky, cementy, žáruvzdorné materiály, skla, keramiky, katalyzátory, polovodičové materiály; potahy papíru , tenké vrstvy, polyestery; kovy a slitiny , skla a plasty, vícevrstvé tenké filmy na křemíkových vaflích, fotovoltaické materiály a rotující paměťová média, odpadní vody, čisticí prostředky, náplně bazénů a filtrů.

Příklady některých běžných konkrétních aplikacích EDXRF jsou:
Cement a surovinová moučka – síra, železo, vápník, křemík, hliník, hořčík, atd;
Tuhá alternativní paliva – chlór, olovo, , hliník, rtuť;
Kaolinová hlinka – titan, železo, hliník, křemík, atd;
Granulované katalyzátory – paladium, platina, rhodium, ruthenium, atd;
Rudy – měď, cín, zlato, stříbro, atd;
Cementové malty a plnidla –  síra v popelu.
Benzín, nafta – síru, mangan, olovo, atd;
Residuální oleje – síry, chloru, vanad, nikl, atd;
Sekundární oleje – chlor, atd;
Letecký benzin – síra, etc;
Uhlí – síra, popílek, rtuť;
Ropa a pohonné látky: síra, vanad, nikl, atd;
Pokovování, moření a přípravné lázně – zlato, měď, rhodium, platina, nikl, sírany, fosforečnany, chloridy, atd;
Kyselina octová – hořčík, kobalt a brom;
Kyselina tereftalové (TPA) – kobalt, mangan, železo, atd; Dimethyltereftalát (DMT) – těžké kovy;
Kopolymery a PVC – chlor;
Fotografická emulze – stříbro;
Jíly: kovy a nekovy;
Odpady a výtoky: kovy, chloridy, fosfáty, atd.

 

 

Aplikační zprávy pro NEX DE/DE VS

V případě zájmu o některou z níže uvedených aplikačních zpráv kontaktujte, prosím,
zastoupení Rigaku ART v ČR a v SR: https://pcsanalytika.cz/kontakty/#formular,
nebo přímo výrobce Applied Rigaku Technologies: https://rigakuedxrf.com/de-apps.php

 

Seznam momentálně dostupných aplikačních zpráv k Rigaku NEX DE/DE VS

1521_Rigaku NEX DE_S Ca V Fe Ni in Crude Rev2 2019 08.pdf
1537_Rigaku NEX DE_Gold Processing_2015 11.pdf
1549_Rigaku NEX DE_Metals in Aerosols on Air Filters 2016 01.pdf
1550_Rigaku NEX DE VS_Pb-free Solder_2017 05 Rev1.pdf
1575_Rigaku NEX DE_Ag & Cu in Copper Ore 2016 04.pdf
1576_Rigaku NEX DE_Gold Recovery_2016 04.pdf
1602_Rigaku NEX DE VS_RoHS PE Empirical_2016 06.pdf
1658_Rigaku NEX DE_ULSD Rev1 2018 02.pdf
1693_Rigaku NEX DE-Ni_Fe-P-S_As in metals.pdf
1720_Rigaku NEX DE VS_Electroless Nickel Plating_2017 07.pdf
1748_Rigaku NEX DE Finish Portland Cement Empirical 2017 12.pdf
1846_Rigaku NEX DE_Carbon Black 2018 10.pdf
1856_Rigaku NEX DE_Lube Oils by ASTM D7751 Rev2 2019 03.pdf
1915_Rigaku NEX DE_Nuclear Power Station Cooling Water Filters 2019 07.pdf
1923_Rigaku NEX DE_Organic Chlorides in Crude ASTM D4929.pdf
1933_Rigaku NEX DE_Palladium Catalyst in Pharmaceuticals.pdf
1978_Rigaku NEX DE_Alloy Powders for Metal 3D Printing.pdf
1994_Rigaku NEX DE_Material Identification.pdf
2000_Rigaku NEX DE VS_Industrial Forensics.pdf

Související produkty

NEX QC/QC+

Kompaktní nízkonákladový EDXRF analyzátor se zabudovanou PC jednotkou a tiskárnou.

Více informací

NEX QC+ QuantEZ

Kompaktní EDXRF analyzátor s Windows® softwarem pro rychlou analýzu ve výrobním prostředí i v laboratoři

Více informací

NEX DE/DE VS

Kompaktní EDXRF analyzátor s vyšším buzením RTG lampy.

Více informací

NEX CG

EDXRF spektrometr s kartézskou geometrií s polarizovaným svazkem a sekundárními terčíky – pro rychlou kvalitativní a kvantitativní prvkovou analýzu.

Více informací

Máte dotaz? Požadujete více informací nebo cenovou nabídku?
Zajímá Vás předvedení přístroje?

Napište nám…

Ozveme se vám co nejdříve zpět.


    GDPR*V souladu s GDPR uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracování osobních údajů.