PCS Analytika

Rigaku ART

Firma Rigaku se od roku 1951 pohybuje na čele vývoje analytické a průmyslové přístrojové techniky. Rigaku a její dceřiné společnosti tvoří globální skupinu zaměřenou na biologické vědy a na obecný vývoj analytických technik. Díky stovkám významných inovací patří Rigaku a její dceřiné společnosti ke světové špičce v oblasti výzkumu malých molekul a proteinové krystalografie, rentgenová spektroskopie a difrakce, rentgenové optiky, stejně jako polovodičové metrologie.